top of page

Wat is een bijzondere veldwachter:

 

Elke Belgische bijzondere veldwachter is aangenomen door een persoon of een openbare instelling om toezicht te houden op hun eigendommen, domeinen, gebouwen, installaties, rechten, (jacht)terreinen en/of visgronden.

Elke bijzondere veldwachter is erkend door de provinciegouverneur.

Hij is een officier van gerechtelijke politie met beperkte bevoegdheid.  Zijn bevoegdheid is beperkt tot het gebied waarvoor hij is aangenomen en voor een aantal specifieke bijzondere wetten zoals : natuur, jacht, bos en visserij.

Hij kan bij het vaststellen van een overtreding proces-verbaal opstellen en dit overmaken aan de bevoegde gerechtelijke of bestuurlijke overheid.

De bijzondere veldwachter is een echt "buitenbeentje". Iemand die in gelijk welk seizoen houdt van de natuur, de fauna en flora, van het leven in open lucht en het buitengebied.  Dit zowel overdag als 's nachts. 

bottom of page