top of page

Natuurbehoud:

​- Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. (DABM)

artikelen :

  • art 16.1.1.

  • art 16.5.12.

Voor een geactualiseerde versie gelieve te klikken op volgende link :

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995040557&table_name=wet

- Decreet betreft natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Voor een geactualiseerde versie gelieve te klikken op volgende link :

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997102140&table_name=wet

bottom of page