K.B. tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachter :

 

Voor een geactualiseerde versie gelieve te klikken op volgende link :

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017091004