Opleiding bijzondere veldwachters najaar 2021 in de provinciale politieschool Oost-Vlaanderen

De basisopleiding bijzondere veldwachter 2021 van PAULO-politieopleiding is verschoven naar het najaar, zodat we haar in coronaveilige omstandigheden kunnen organiseren.

 

Dit zijn de nieuwe lesdata (8-17 u.):

- vrijdag 17/9;

- zaterdag 18/9;

- vrijdag 24/9;

- zaterdag 25/9;

- vrijdag 1/10;

- zaterdag 2/10;

- vrijdag 8/10;

- zaterdag 9/10;

- vrijdag 15/10;

- zaterdag 16/10.

 

De examendag staat gepland op zaterdag 23/10.

 

De locatie

De politieopleiding van PAULO is gelegen in Mendonk, Sprendonkstraat 5 (havennummer 4230A) .

Tel. 09 345 69 64 (bereikbaar op weekdagen tussen 7.30 u. en 16.30 u.)

Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op https://www.opac.be/contactgegevens

 

Inschrijving

U bezorgt de volgende documenten per e-mail

aan Kaatje.DeKetelbutter@ibz.fgov.be:

- een uittreksel uit het strafregister, model in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering - finaliteit bijzondere veldwachter (15), niet ouder dan 3 maanden;

- een kopie van uw identiteitskaart;

U ontvangt daarna alvast een ontvangstbericht.

Als u ook een uitnodiging ontvangt om het inschrijvingsgeld (900 euro) over te schrijven bent u definitief ingeschreven. U ontvangt daarbij ook een toestemming van de gouverneur om de opleiding te volgen.

U mag mij steeds contacteren als u vragen hebt over deze opleiding, de regels van de examens, over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om de functie van bijzondere veldwachter uit te oefenen of over de verplichte bijscholing als u eenmaal in functie bent.

Kunt u ook uw gsm-nummer vermelden? Dan kan deze dienst of PAULO u contacteren bij onverwachte wijzigingen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: deelname aan een opleiding met het oog op het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit.

Met vriendelijke groeten

 

Maarten Neirynck

wnd. arrondissementscommissaris

federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen
Kalandeberg 1
9000 Gent
tel.: 09 267 88 25