GAS-reglementering :

Wet betreffende de Gemeentelijke administratieve sancties:

Voor een geactualiseerde versie van de wetgeving, klik op onderstaande link :

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2013062404