De contactgegevens van de bestuursleden zijn te raadplegen op deze website in het menu VIBV.

Daar treft u zowel de gegevens aan van de leden van het dagelijks, gewestelijk of provinciaal bestuur.

Wanneer u niet weet tot wie u zich moet wenden, neem contact op met iemand van het dagelijks bestuur.