top of page

de bevoegdheden

 

De bijzondere veldwachter moet welbepaalde misdrijven opsporen en vaststellen (identiteit opvragen, proces-verbaal opstellen). Hij is een officier van gerechtelijke politie met beperkte bevoegdheid.  Deze beperking situeert zich op 2 vlakken.  Zo is hij alleen bevoegd om misdrijven vast te stellen in zijn aanstellingsgebied en dit in toepassing van een reeks bijzondere wetten, die naast het Veldwetboek (bescherming van eigendommen van welke aard ook), het bos, de jacht, het behoud van natuur en milieu en de riviervisserij betreffen.

De eigenlijke omvang van de bevoegdheid van een bijzondere veldwachter wordt bepaald in zijn aanstellingsakte. Dit wil dus concreet zeggen dat de inhoud van deze akte de bevoegdheid van de bijzondere veldwachter precies omschrijft en bepaalt.

 

Wordt er bijvoorbeeld in de aanstellingsakte alleen maar melding gemaakt van te bewaken jachtrechten, dan is de bijzondere veldwachter alleen maar bevoegd om op te treden op het gebied van jachtmisdrijven en kan hij geen misdrijven in het kader van het Bosdecreet of tegen de natuur vaststellen.

 

Wordt er in de aanstellingsakte vermeld dat de bijzondere veldwachter toezicht heeft op de eigendommen en de goederen en andere rechten van zijn aansteller, dan heeft hij bevoegdheid om op te treden op het gebied van misdrijven tegen eigendommen, die omschreven zijn in het Strafwetboek. In deze gevallen kan de bijzondere veldwachter wettelijk optreden tegenover diefstal van veld- en bosgewassen, vernielingen en beschadigingen, het aanrichten van schade aan private wegen en gebouwen, verwoesting van veldvruchten, planten, bomen, enten, granen, voeder en vernieling van landbouwgereedschappen, vernieling van afsluitingen, brandstichting, enz.

Bijzondere veldwachters aangesteld door openbare besturen of instellingen zijn ook bevoegd om inbreuken op de GAS-wetgeving (inbreuken op de gemeentelijke politieverordeningen) vast te stellen.

bottom of page