top of page

Ongeveer 500 Bijzondere Veldwachters in Vlaanderen

Exacte cijfers zijn er niet voorhanden.  Uit het optellen van de provinciale cijfers weten wij dat er in Vlaanderen een kleine 500 bijzondere veldwachters zijn. Ook Wallonië telt een 500-tal bijzondere veldwachters, zodat we er mogen van uit gaan dat er in België een 1000 bijzondere veldwachters actief zijn.

In Vlaanderen is een kleine helft van deze bijzondere veldwachters aangesteld in het jachtgebeuren.  Meer en meer worden er ook bijzondere veldwachters aangesteld door natuurverenigingen.  Momenteel kunnen we stellen dat deze natuurwachters nu al een 20 % uitmaken van de aanstellingen.

Een 30 procent van de bijzondere veldwachters zijn domeinwachters.  Zij zijn aangesteld door de provincie of een gemeente. 

Slechts enkelen zijn in Vlaanderen aangesteld om louter en alleen toezicht te houden op de visrechten.

bottom of page