top of page

Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter

De bijzondere veldwachter

In het buitengebied hebt u als natuurvriend veel kans op om op één of andere manier een bijzondere veldwachter tegen het lijf te lopen. U kunt zijn pad kruisen langs kleine, smalle wegen, in het bos of in open veld, langs een rivier of een beek. De meeste bijzondere veldwachters zijn belast met het bewaken van de jachtrechten van hun aansteller, maar er zijn ook bijzondere veldwachters die daarbij nog andere, meer uitgebreide toezichtsopdrachten uitvoeren op de eigendommen en rechten van hun aansteller. Er zijn er die ook nog instaan voor het onderhoud in bossen en wegen of die in de winterperiode nog bijvoederen.

U kunt de bijzondere veldwachter in één oogopslag herkennen. Hij is drager van een donkergroen uniform, met daarop het kenteken van zijn functie. Hij moet dit uniform dragen tijdens het uitvoeren van zijn functie. In een aantal omstandigheden kan hij gewapend zijn met een lang vuurwapen ontworpen voor de jacht en veelal is hij vergezeld van een hond.

In principe is de bijzondere veldwachter geen jager of visser. Het is hem trouwens verboden dit te doen op de gebieden waar hij is aangesteld.

De bijzondere veldwachter moet de belangen van zijn aanstellers beschermen en hij moet de misdrijven die hij vaststelt ter kennis brengen van de procureur des Konings.

MY BUTTON
bottom of page