Toezicht door de bijzondere veldwachter tijdens de lockdown-uren (0u00 en 5u00).

De bijzondere veldwachter is een officier van gerechtelijke politie.  Hij heeft onder andere de toezichtstaak om controle uit te oefenen op de naleving van verschillende wetten inzake natuur en milieu (zoals bos, natuur, jacht, visserij, vogels, etc). Een controle is daar een belangrijk onderdeel van dat ook ’s nachts dient te gebeuren.

De uitoefening van zijn taak, al dan niet in loondienst, kan beschouwd worden als een professionele activiteit. Zich tijdens de avondklok verplaatsen tussen 0u00 en 5u00 is voor deze personen toegestaan, indien op dat moment in functie zijn. Zij legitimeren zich met behulp van hun legitimatiekaart en moeten drager zijn van het uniform met kentekens.

Controle op de naleving van de coronamaatregelen

 

De veldwachter is bevoegd om de fysieke afstandsregels en het verbod om op bepaalde plaatsen te komen, te doen naleven.

 Als officier van gerechtelijke politie werd hij beëdigd door de provinciegouverneur en is hij ook bevoegd voor het vaststellen van de inbreuken die volgen uit het ministerieel besluit van 23 maart 2020 (cf. infra) in het kader van zijn bevoegdheden.