Gezien uw erkenning verloopt voor of op 31 december 2022 mag u een van de aangeboden sessies volgen.

 

Sessie 1

PLOT Provincie Limburg opleiding en Training; Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk

 

Provinciedomein Halve Maan, Bezoekerscentrum “Webbekomsbroek”,

Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest

Donderdag 13-05-2021, 18:00 tot 21:30

Vrijdag 14-05-2021, 18:00 tot 21:30

Zaterdag 15-05-2021, 08:30 tot 15:30

sessie 2

Donderdag 16-09-2021, 18:00 tot 21:30

Vrijdag 17-09-2021, 18:00 tot 21:30

Zaterdag 18-09-2021,  08:30 tot 15:30.

 

De volgende materies worden besproken:

 • bevoegdheden van de bijzondere veldwachter (nieuw)

 • observatie en rapportering

 • hoe tussenkomen bij een vaststelling van “dumping chemisch afval van drugs”

 • communicatievaardigheden.

 • evaluatie (u dient 100% van de lessen te volgen om mogen deel te nemen aan het examen)

 

Inschrijven kan bij het PIVO door het ingevulde inschrijvingsformulier (zie bijlage) te bezorgen aan:

 

Per e-mail:

Per post:

 

Marleen.vannieuwenhove@vlaamsbrabant.be

PIVO

Marleen Van Nieuwenhove

Poverstraat 75

1731 Asse

 

Praktische info over hoe de organisatie van de opleiding zal verlopen, zal door het PIVO meegedeeld worden na uw inschrijving.

 

Wenst u uw erkenning als bijzondere veldwachter stop te zetten, vraag ik u dit te melden aan bijzondere.veldwachter@vlaansbrabant.be of per post aan: Federale dienst van de gouverneur van Vlaams-Brabant, Dienst maatschappelijke veiligheid, Provincieplein 1, 3010 Leuven

 

Algemene informatie:

 • Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, zal er voorrang gegeven worden aan bijzondere veldwachters van wie de vervaldag van hun erkenning het snelst vervalt.

 • De opleiding wordt georganiseerd door het PLOT/PIVO en kost 250 euro.

 • Na de opleiding ontvangt uw aansteller een uitnodiging tot betaling, die voldaan dient te worden, vooraleer u het attest van slagen kan ontvangen. Overleg altijd met uw aansteller(s) vooraleer u zich inschrijft.

 • Uw aansteller(s) heeft/hebben eveneens de informatie over de bijscholingen ontvangen.

 • Artikel 11 van het Ministerieel besluit van 10 juli 2019 tot uitvoering van het Koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters bepaalt dat de bijzondere veldwachter die reeds erkend en aangesteld is om de 5 jaar een bijscholing moet volgen.

 • De bijzondere veldwachter is verplicht de opleiding te volgen en te slagen in het examen, wilt hij zijn erkenning behouden.

 • De bijzondere veldwachter mag de verplichte bijscholing volgen in de periode die max. twee jaar voorafgaat aan het verstrijken van de geldigheidstermijn van de erkenning.

 • U kan ook steeds een kijkje nemen op onze website: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/natuur-en-milieu/bijzondere-veldwachters

 • Daar e-mailadressen soms wijzigen, wil ik u vragen de leesbevestiging te beantwoorden, dan heb ik een zekerheid dat u de mail goed ontvangen heeft?

 

Met vriendelijk groet

 

Namens de gouverneur

De arrondissementscommissaris

Kaat Boon

 

Els Saerens

Administratief deskundige

Federale dienst van de gouverneur Vlaams-Brabant

Provincieplein 1

3010 Leuven (Kessel-Lo)

tel: +32 16 26 78 45