top of page

kandidaat-bijzondere veldwachter - basisopleiding 2023

 

De politiescholen PLOT en PIVO - bieden een basisopleiding bijzondere veldwachter aan.

De basisopleiding start op dinsdag 3 januari 2023 en loopt tot 8 of 9 februari 2023 (8 of 9 februari 2023 al naargelang het aantal deelnemers).

 

De vorming vindt – op een paar praktische opleidingen na - plaats in het Provinciedomein Halve Maan, Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48, 3290 Diest.

 

Om op de inschrijvingslijst opgenomen te worden, gelieve volgende gegevens over te maken:

 

  • geboorteplaats en -datum

  • rijksregisternummer

  • telefoon- en/of gsm-nummer

  •  mailadres

en als de kandidaat een aansteller heeft,

  • de naam

  • de straatnaam en het straatnummer

  • de postcode en de gemeente

  • het mailadres

  • indien een bedrijf: het BTW- of Ondernemingsnummer.

 

Beschikken over een aansteller is van belang in die mate dat hij/zij de kostprijs – 900 € voor de basisopleiding – voor zijn/haar rekening kan nemen.

Hiernaast vindt U het lessenrooster.

 

 Nadere info te verkrijgen bij :

  Marleen Van Nieuwenhove

  Administratief medewerker Onthaal

 

  Provincie Vlaams-Brabant

  Directie Mens

  Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO)

  Poverstraat 75 - 1731 Asse

  Tel. 02 456 89 23

bottom of page