Beste kandidaat-bijzondere veldwachter

 

Ik kan u (onder voorbehoud van kleine wijzigingen) de lesdata doorgeven van de basisopleiding bijzondere veldwachter 2022 van PAULO-politieopleiding die van start gaat in april:

 

- maandag 11/4;

- dinsdag 12/4;

- woensdag 13/4;

- donderdag 14/4;

- vrijdag 15/4;

- zaterdag 23/4;

- zaterdag 30/4;

- zaterdag 7/5;

- zaterdag 14/5;

- zaterdag 21/5.

 

De examendag staat gepland op zaterdag 11 juni.

 

De locatie

De politieopleiding van PAULO is gelegen in Mendonk, Sprendonkstraat 5 (havennummer 4230A) .

Tel. 09 345 69 64 (bereikbaar op weekdagen tussen 7.30 u. en 16.30 u.)

Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op https://www.opac.be/contactgegevens

 

Inschrijving

U bezorgt de volgende documenten per e-mail aan gunther.vanmaercke@vlaanderen.be :

- een recent uittreksel uit het strafregister, model in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering - finaliteit bijzondere veldwachter (15);

- een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterzijde).

U ontvangt daarna alvast een ontvangstbericht.

Als u ook een uitnodiging ontvangt om het inschrijvingsgeld (900 euro) over te schrijven bent u definitief ingeschreven. U ontvangt daarbij ook een toestemming van de gouverneur om de opleiding te volgen.

U mag mij steeds contacteren als u vragen hebt over deze opleiding, de regels van de examens, over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om de functie van bijzondere veldwachter uit te oefenen of over de verplichte bijscholing als u eenmaal in functie bent.

Kunt u ook uw gsm-nummer vermelden? Dan kan deze dienst of PAULO u contacteren bij onverwachte wijzigingen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: deelname aan een opleiding met het oog op het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit.

 

Met vriendelijke groeten

 

Maarten Neirynck

wnd. arrondissementscommissaris

federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen
Kalandeberg 1
9000 Gent
tel.: 09 267 88 25