Copyright © 2019 - Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter. All rights reserved.

  Naar aanleiding van een recente parlementaire vraag omtrent de wapendracht door de bijzondere veldwachter vindt u hier de redenen waarbij deze wel kan gewapend zijn bij nacht:

Er zijn verschillende wettige redenen voor de bijzondere veldwachter om zijn wapen 's nachts te dragen. Wel is het zo dat de wettige reden tot wapendracht niet uit regionale wetgeving kan komen (bestrijding is niet toegelaten bij nacht) en dus zijn de wettige redenen enkel deze opgenomen in het artikel 16 van Wetboek van Strafvordering en het art. 61 Veldwetboek. Beide artikelen regelen onder andere ook de bewaking van de eigendommen en het toezicht op de rechten van de aansteller alsook het opsporen van misdrijven tegen de land- en boseigendommen door de bijzondere veldwachter.

Er wordt veelal nog eens de bemerking gemaakt dat de bijzondere veldwachter ’s nachts zijn wapen niet zou mogen dragen, dit is zekerlijk het geval niet. In dit verband kan de bijzondere veldwachter verwijzen naar het advies van de wetgevende kamer van de Raad van State (toch het hoogste rechtscollege van ons land) bij het verschijnen van het K.B. tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters. Dit advies wordt hieronder letterlijk weergegeven.

In advies 38.385/2 stelt de Raad van State over het artikel 14 van het K.B. tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters:

Het voorliggende artikel verzuimt de bij Art. 64 van het VWB aan de koning verleende machtiging uit te voeren om “de nadere regels inzake de wijze van (…) bewapening” van de Bijzondere Veldwachter vast te stellen wanneer zij een activiteit uitoefenen die valt onder de bevoegdheid van de federale wetgever en in het kader waarvan zij overeenkomstig art 62 VWB gewapend mogen zijn met geweren met meer dan één schot.

Dit wil dus zeggen dat de bijzondere veldwachter bij het uitvoeren van zijn taak om misdrijven tegen de land- en boseigendommen op te sporen in het gebied waar hij is aangesteld, mag gewapend zijn, gezien er bij het uitvoeren van deze taken in het artikel 62 Veldwetboek is voorzien dat hij mag gewapend zijn met geweren met meer dan één schot.

Het feit dat de bijzondere veldwachter, binnen zijn ambtsgebied, bij nacht een vuurwapen mag dragen, werd recent bevestigd door het Hof van Cassatie (Cass., 20.01.2015, P.13.2046.N/1).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now